празнина

празнина
същ. - дупка, шупла, кухина, празно място, луфт
същ. - недостиг, недоимък, липса, празнота, непълнота, отсъствие
същ. - недостатък, дефект
същ. - празно пространство, пропуск
същ. - пустота
същ. - пауза

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Торичелиева цевка — (по пронаоѓачот, италијанскиот филозоф и математичар Еванџелиста Торичели, 1608 1647) физ. барометар Торичелиева празнина безвоздушен, празен простор во горниот дел на барометарската цевка Торичелиева теорема брзината со која истекува една тешка… …   Macedonian dictionary

  • ава — (тур hava) 1. воздух, 2. клима поднебје, 3. фиг празнина, ништо …   Macedonian dictionary

  • акантопелвис — (грч akantha, лат pelvis карлица) мед коскени израстоци во карличната празнина што ja стеснуваат карлицата и го отежнуваат породувањето …   Macedonian dictionary

  • ареола — (лат areola) 1. мало слободно место, 2. анат темен круг околу грепката на дојката, 3. анат мала празнина меѓу ткивните снопчиња, 4. мед црвен круг околу воспалено место, 5. астр круг околу месечината …   Macedonian dictionary

  • асцитес — (грч askites) мед собирање на течност во стомачната празнина …   Macedonian dictionary

  • вагус — (лат. vagus) анат. десеттиот пар мозочни нерви мешовит нерв, моторен и сензитивен, чие пространо инервационо поле ги опфаќа органите на вратот, градниот кош и стомачната празнина …   Macedonian dictionary

  • вакуитет — (лат. vacuitas) 1. празнота, празнина, испразнетост 2. ништожност, суета …   Macedonian dictionary

  • вакуум — (лат. vacuum) 1. празен, безвоздушен простор 2. фиг. душевна празнина, пустош, безначајност, тапост, шупливост …   Macedonian dictionary

  • ванитет — (лат. vanitas) 1. суета, ништожност, привидност, празнина, мимолетност 2. фалбаџиство, вообразеност, надуеност, самобендисаност, славољубивост …   Macedonian dictionary

  • ваститет — (лат. vastitas) 1. празнина, пустош 2. пространост, бескрајност …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”